خرید ، فروش و قیمت فولاد های شیت پایل شاخه های ۱۲ متری و ۱۸ متری موجود در انبار تهران ، بوشهر ، دبی

خرید ، فروش و قیمت فولاد های شیت پایل شاخه های ۱۲ متری و ۱۸ متری موجود در انبار تهران ، بوشهر ، دبی
شیت پایل دهنه ۴۲۰ و دهنه ۴۵۰ ضخامت های ۱۲ تا ۱۵ شاخه ۱۲ متری موجود در انبار تهران .
شیت پایل دهنه ۶۵۰ ضخامت ۱۵ میل دست دوم موجود در جنوب کشور
شیت پایل های موجود در منطقه (کشور های حوزه خلیج فارس ) تحویل ۲۰ تا ۳۵ روزه سایز های زیر …….
شیت پایل دهنه ۶۰۰ ضخامت ۹ میل
شیت پایل دهنه ۶۰۰ ضخامت  ۱۳ میل
شیت پایل دهنه ۷۵۰ ضخامت ۱۴ میل
شاخه های ۱۸ متری و ۱۲ متری