خرید و فروش لوله های دریایی لوله های صنایع کشتی سازی لوله های شمع کوبی لوله های مقاوم در برابر آب شور

خرید و فروش لوله های دریایی  لوله های صنایع کشتی سازی لوله های شمع کوبی لوله های مقاوم در برابر آب شور . لوله های مورد نیاز صنایع دریایی  در سایز ها مختلف بصورت درز دار ، مانیسمان ، درز ماهیچه ای ، اسپیرال ، با آلیاژ های خاص جهت مصارف صنایع فلزی دریایی ، سیستم های پایپینگ سکو های نفتی ، لوله های شمع کوبی ، لوله های دریایی جهت تاسیسات شناورها و لوله های دریایی جهت لوله کشی داخلی کشتی ها