لوله های دریایی

لوله های دریایی در حقیقت ۲ نوع کاربرد دارند

۱- ساخت ادوان دریایی و لوله کشی داخل شناور ها و سکو های نفتی

۲-شمع کوبی و ساخت سازه با لوله های دریایی جهت پیاده سازی سازه ها روی آن

لوله های مورد استفاده در صنایع کشتی سازی از نوع آلباژ خاص میباشد که قابلیت تجزیه کمتری نسبت لوله های  فولادی دیگر در تماس با آب شور دریا  را داراست این لوله  ها از سایز ۱ اینچ تا ۵۶ اینچ قابل تهیه و تولید میباشد.

لوله های شمع کوبی نیز جهت پایه های اسکله های تجاری و تفریحی و جهت ساخت سکو های نفتی و سازه های دریایی بکار میرود .