فروش آهن آلات هاش و بال پهن سبک و سنگین

هاش سبک و سنگین همینک در تهران و بندر امام ، خرید ، فروش ، قیمت روزانه خریدار و فروشنده انواع هاش و بال پهن های کره ای و ترک

فروش هاش سبک و سنگین سایز ها و وزن های

هاش ۱۰ سبک  ۲۰۰kg
هاش ۱۰ سنگین ۲۴۰kg

هاش ۱۲ سبک ۲۴۰kg
هاش ۱۲ سنگین ۳۲۰kg

هاش ۱۴ سبک ۲۹۵kg
هاش ۱۴ سنگین ۴۰۰kg

هاش ۱۶ سبک ۳۶۰kg
هاش ۱۶ سنگین ۵۰۰kg

هاش ۱۸ سبك ۴۲۵kg
هاش ۱۸سنگین ۵۹۰kg

هاش ۲۰ سبک ۵۱۰kg
هاش ۲۰ سنگین ۷۳۰kg

هاش ۲۲ سبک ۶۱۰kg
هاش ۲۲ سنگین ۸۵۰kg

هاش ۲۴ سبک ۷۲۰kg
هاش ۲۴ سنگین ۹۹۸kg

هاش ۲۶ سبک ۸۲۰kg
هاش ۲۶ سنگین ۱۱۲۰kg

هاش ۲۸ سبک ۹۲۰kg
هاش ۲۸ سنگین ۱۲۴۰kg

هاش ۳۰ سبک ۱۰۵۰kg
هاش ۳۰ سنگین ۱۴۰۰kg