کپ

کپ جهت انسداد و کور کردن خط لوله یا اتصالات استفاده می گردد
کپ جوشی بصورت اتصال جوشی تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

Powered by WPeMatico