لوله جداره چاه

لوله های جدار چاه از جنس پلیکا و پلی اتیلن و فولادی تولید می گردد و با وزن های مختلف و ضخامت های مختلف قابل تولید می باشد. معمولا لوله های مورداستفاده در جدار چاه در سایز های ۳۱۵ میلیمتر پلیکا با ضخامت های ۷ میل و ۹ میل استفاده می شود و لوله های فولادی مورد استفاده در جدار جاه که به لوله جدارمعروف است در سایز های ۱۰ اینج و ۱۲اینچ و ۱۴ اینچ و ۱۶ اینچ و با ضخامت های ۴ میل،۵میل،۶میل و ۷ میل تولید می گردد.چاه های دستی قدیمی و ابتدایی ترین چاه های آب هستند. این چاه ها را اغلب در نقاطی حفر می کنند که عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی زیاد نباشد بین ۵ تا۷۰ متر .به منظور ایمنی و جلوگیری از ریزش دیواره ی چاه ، آن را توسط تخته سنگ ، آجر ،بتون و یالوله ی جدار پوشش می دهند.