ورق مخصوص ساخت وان گالوانیزه

فروشنده و خریدار ورق های آلیاژی کم کربن مخصوص ساخت وان گالوانیزه با آلیاژ خاص

ورقهای مخصوص ساخت وان گالوانیزه

ضخامتهای ۲۰ میلیمتر  ۳۰ میلیمتر ۴۰ میلیمتر ۵۰ میلیمتر ۶۰ میلیمتر ۷۰ میلیمتر ۸۰ میلیمتر

ابعاد ۲ * ۷ متر موجود در انبار تهران

ورق های مخصوص ساخت وان گالوانیزه و وان های آبکاری