ورق CK45

تامین کننده ، خریدار و فروشنده  کلیه ورق های Ck45 برابر با کد استاندارد آلمان ۱٫۱۱۹۱ قابل تامین از ضخامت های ۰٫۴۰ میل الی ۱۰۰ میل .

ورق های Ck45  ضخامت های ۰٫۴۰ میل الی ۱٫۵ میل به صورت رول عرض ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰  سانت تولید شرکت های Posco  کشور کره جنوبی و عرض های ۴۰ ، ۳۰ سانت تولید Isar  کشور هندوستان موجود در انبار تهران .

ورق های Ck45 از ضخامت های ۱٫۷ میل الی ۱۰۰ میل تولید کشور روسیه و اوکراین موجود در انبار تهران در ابعاد و ضخامت های مختلف .