ورق CK60

ورق های Ck60 برابر با کد استاندارد آلمان ۱٫۱۲۲۱ در ضخامت های ۰٫۶ میل الی ۹۰میل و هم چنین فولاد با آلیاژ Ck67  برابر با کد استاندارد آلمان ۱٫۱۲۳۱ از ضخامت ۰٫۶ میل الی ۳ میل به صورت خام و آبدار (سخت کاری شده ) فولاد های اعلامی با آلیاژ CK60  از ضخامت های ۳ میل الی ۸۰ میل تولید کمپانی روسی و اکراینی و ضخامت های ۰٫۴ میل الی ۳ میل به صورت رول و شیت  تولید Posco  کره جنوبی و Isar  هندوستان موجود در کف انبار تهران .