سه راهی

سه راهی

اتصالات در تغییر مسیر لوله، تغییر قطر لوله، چند شاخه شدن لوله و … استفاده می شوند.این اتصالات از لوله یا پلیت ساخته شده یا توسط فرایند های ریخته گری، ماشین کاری قطعات فرج شده یا قالب گیری تولید می شوند.

مشخصات سه راهی

برای ایجاد انشعاب از خطوط اصلی و