فولاد آلیاژی ST52 – CK45 شفت – راد

خرید و فروش  فولاد های آلیاژی  ST52 ، CK45  داخلی و وارداتی همینک در مهزیار فولاد

خریدار و فروشنده انواع مقاطع فولادی بصورت میلگرد ، چهار پهلو  ، تسمه ، ورق از آلیاژ های
ST52  و  CK45  از ضخامت 8 میلیمتر تا 800 میلیمتر داخلی و وارداتی ، همینک در مهزیار فولاد

فولاد آلیاژی ck45 / st52 / ck30 / ck20 / st60 / st44 / ck67 / ck75

خرید و فروش فولاد های آلیاژی ck45 ، st52 ، ck30

ck45 / st52 / ck30 / ck20 / st60 / st44 / ck67 / ck75 میلگرد – شفت – راد – فولاد های آلیاژی / خریدار و فروشنده

بصورت ورق و میلگرد در سایز ها و ابعاد مختلف همینک در مهزیار

میلگرد – ورق – فولادی – آلیاژی Ck15 / Ck20 / Ck45 / Ck30 / Ck 60

خرید و فروش کلیه میلگرد ها و ورق های فولادی با آلیاژ Ck15 . Ck20 . Ck45 . Ck30 . Ck 60
تولید شرکت های فولاد آلیاژی

ایران ، فولاد یزد ، فولاد آلیاژی اصفهان ، وارداتی روسی ، اکراینی ، چینی ، کره ای .(از سایز 6 میلیمتر تا 1000 میلیمتر)
ارائه